Kontakty

Název: oddíl Skalák

E-mail: skalak@skaut.cz

Tel.: +420 733 242 256

Web: skalak.skauting.cz

715.07.001

Oddíl mladších členů (od 11 let)

Zábřeh