Středisko

Název: středisko Skalička Zábřeh

Celý název: Junák – český skaut, středisko Skalička Zábřeh, z.s.

Adresa: Hoštejn 3, 789 01 Zábřeh

E-mail: stredisko.skalicka@skaut.cz

www: skalicka.skauting.cz

IČO: 603 41 891

Evidenční číslo střediska: 715.07

Bankovní spojení: Fio banka a.s. – číslo účtu: 2300421164/2010